Vizyonumuz&Misyonumuz

-Önceliğimiz tüm kadromuzla ekip ruhu içinde özel gereksinimle çocuklarımıza ve
ailelerine hak ettikleri eğitimleri gerekli özen ve hassasiyet göstererek en iyi şekilde sunmak.
-Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımıza bağımsız yaşam becerileri kazandırmak,bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan tüm öz bakım, günlük yaşam, akademik, dil-iletişim ve sosyal becerileri kazanmalarını sağlamak.
-Ailelerimizin, ev ortamında çocukları ile nasıl iletişim kuracaklarını ve çocuklarının gelişimlerini nasıl destekleyebileceklerini göstermek ve bu konular ile ilgili ailelerimize destek vermek.
-Çocuklarımızın gereksinimlerini etkili bir şekilde karşılamak amacıyla, ilgili olan tüm uzmanların ve kurullarımızın iş birliği ile çalışmalarını sağlamak.
-Sunulan hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve uygulamalar gerçekleştirmek.
-Kurumdaki uzman personelin sürekli olarak mesleki gelişimlerini sağlayacak etkinlikler yürütmek ve bu tür etkinliklere katılmalarını teşvik etmek.